Saturday, May 1, 2010
.
.
.

همجنسگرا تراجنسی همجنس گرا همجنسگرایان دوجنسگرایان ایران 
همجنسگرایی همجنس گرایی تهران گی لزبین ایرانی همجنسگرائی هم جنس گرا 
همجنسباز همجنس باز همجنسبازی همجنس بازی همجنسگرایانه iran homosexual gay
 lesbian transgender گرایش جنسی به همجنس اقلیت های جنسی

 .
.
همه ی وب نوشته های دگرباشان جنسی را یک جا بخوانید

.

پسر

فراخوان زنان همجنس گرای ایرانی برای انجام یک حرکت گروهی


مسئولين حکومت ایران در پی ادعای واهی خودشان مبنی بر پرچم دار بودن در رعایت حقوق بشر درخواستی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده بودند که البته مضحک بودن این ادعا و پیگیری های فعالین حقوق بشر باعث شد این درخواست را پس گرفته و شکستی دیگر را برای خود در طرح ادعاهای پوچشان رقم زنند.
اینک برای پوشش آن شکست دم از ارائه درخواست عضویت در کمسیون زنان شورای حقوق بشر را می زنند. همه ی زنانی ( چه دگرباش و چه غیردگرباش ) که در محیط ایران زندگی کرده یا سابقه زندگی در ایران را دارند کم و بیش شرایط دشواری که جمهوری اسلامی برای زنان ایجاد نموده است را لمس کرده اند. جامعه زنان همجنس گرا بخشی از جامعه زنان ایران است گرچه به دلیل شرایط همواره پنهان بوده.
RainbowLesbian_bevelآنچه آمد مقدمه ای بود برای درخواست همکاری و دعوت از تمامی لزبین های ایرانی جهت نگارش تجربیات و مشکلاتی که به دلیل زندگی درجامعه ای که حکومت آن مروج  اصلی همجنس گراستیزی است، متحمل شده اند.  ما قصد داریم با جمع آوری این گزارش ها آنها را برای عنوان شدن در مراکز مدافع حقوق بشر و پایگاه های مدافع حقوق زنان آماده و ارسال کنیم. لذا تقاضا داریم هرچه سریع تر نگاره های خود را، به آدرس:
ارسال نمایید.

از تمامی فعالین دگرباش ایرانی تقاضا داریم این فراخوان را برای زنانی که با گرایش همجنس گرایانه در ایران زندگی می کنند
و یا سابقه زندگی در آن را دارند ارسال نمایند
.
توجه: برای رعایت امنیت افراد در گزارش هایی که از تجربیات شخصی خود می نویسند لازم به ذکر هیچ گونه مشخصات فردی نیست
.
به امید ایجاد شرایط بهتر برای زندگی زنان دگرباش در جامعه ایران


No comments: