Friday, February 11, 2011احتمالا که نمی‌خواهید یکی از آن راهپیمایی‌های پر از خون و ملالت‌بار خودتان را برگذار بکنید؟ خدایا، یک دلیلی داشته که به ماها می‌گویند گی، کی پایه‌ است بیست و پنج بهمن از امام حسین تا آزادی را برقصد؟  رامتین شهرزاد  


 

No comments: