Sunday, March 27, 2011


بیایید بگذریم سال نو مبارک

سال نو ، دل بی کینه

داره بهار میاد! آره همین نزدیکی ها ست! شما هم حس می کنین؟


این همه هیاهو در شهر و خیابانها و کوچه ها برای چیه؟ خوب حتما خبریه دیگه! و چه خبری بهتر از آمدن بها ر.


شور و شوق بچه ها برای خرید کردن لباسهای نو بسیار زیباست. بچه ها هم دوست دارند با نو شدن طبیعت لباس نو به تن کنن. در خانه ها هم کدبانوهای خانه به شدت در حال نو کردن خانه و وسایل خونه هستند. و خلاصه یه خونه تکانی حسابی.


هر سال باید خونه را تکوند و همه چیز را نو کرد. بهار بهانه است. اما چه بهانه ی خوبی.


چه خوبه که از بهانه خوب استفاده کنیم دل خودمون را هم خونه تکونی بکنیم، کینه ها، حسدها، بدی ها و تمام زشتیها را از دلمان دور بریزیم و با دلی پاک و نو به استقبال بهار و سال نو برویم.


آیا براستی همه چیز را نو کرده ای ؟


آیا سراغ ذهنت رفته ای ؟ سوراخ و سنبه های ذهنت را نیز پاک کرده ای و گرد وغبار سـال قبل را از گنجه های ذهنت زدوده ای ؟


آیا برای روح و روانت نیز رختی نو و پاک دوخته ای ؟ حتما که این طور است.سعی کنیـم در سال نـو تمامی کینه ها وخشم و نفرتی را که به هر کس داریم ، دور بریزیم ، و به جای آنها دوستی و محبت مهربانـی بگذاریم .


به قول اون شعر معروف ‌«چشم ها را باید شست.جور دیگر باید دید» باید توی سال جدید برگردیم ببینیم کدوم دیدگاهمون اشتباه بود که باعث شده بود در نادانی باشیم. قبل از سال نو دلاتونو خونه تکونی کنید.


در آستانه نوروز هیچ چیز به اندازه بخشش نمیتونه دلهامونو بهاری کنه به قول ارد بزرگ:بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .


سعی کنیم به این باور برسیم که هر کس بدی میکنه اول به خودش آسیب میرسونه بعد به طرف مقابل چون خودش باید یه عمر با وجدان ناراحت دست و پنجه نرم کنه. بیایید نه بدی کنیم نه به بدی هایی که دیگران در حق ما کرده اند فکر کنیم . این چند روز زندگی را با پرداختن به حرف ها و کینه های قدیم تلف نکنیم


پس در آستانه نوروز همین جا در همین سال بگذاریم و بگذریم

No comments: