Saturday, July 28, 2012

روز دگرباشان ملی ایرانی گرامی باد


  
اولین جمعه مرداد، روز اقلیتهای جنسی ایرانی شاد و پر تپش
2012-07-27

 
ما در سازمان بهتر دیدیم از دیگرانی که به ما بسته و پیوسته اند بخواهیم که حرفی بزنند تا بدانیم هستند، همانگونه که باید باشند، حامی، پشت و پناه، ستون امنیت، خانواده.
جمعه ششم مرداد 1391، دومین سالگشت روز ملی اقلیت های جنسی ایرانی، است. گاه قرار این می شود که ما صدای خود را به عنوان اعلام حضور به گوش دیگران برسانیم، بلند بلند و با صدای خودمان حرف بزنیم تا بدانند ما هستیم. چیزی که امسال بیش از هر سال نمایان بود اما این بود که ما بیشتر از آن هستیم که شک به نبودن ما برود. ما در سازمان بهتر دیدیم از دیگرانی که به ما بسته و پیوسته اند بخواهیم که حرفی بزنند تا بدانیم هستند، همانگونه که باید باشند، حامی، پشت و پناه، ستون امنیت، خانواده. 

No comments: