Wednesday, July 21, 2010

 

رضا پسر: فرصت زیادی تا روز ملی رنگین کمانی های ایرانی باقی نیست

 
2010/07/20
202496822_592f2a7df2

یه روزی میاد که من و تو ما می شیم

قدم به قدم

دست تو دست |

یه روزی بهش می رسیم

یه روزی که هیچ رنگ رنگین کمون حس غریبی نکنه
یه روزی که ما می سازیمش

یه روزی که باید بسازیمش

باید برای رسیدن بهش قدم برداریم


روز ملی رنگین کمانی های ایرانی نزدیک است

روز تک تک همجنسگرایان، تراجنسی ها و دوجنسگرایان ایرانی

تا اولین جمعه امرداد ماه، اول امرداد، فرصتی زیادی باقی نیست
.
بیایید هر کدوم با ابتکاری خاص این روز به نام و یاد همه رنگین کمونی های ایرانی،

یک حرکت گروهی و پر از خلاقیت های فردی رو خلق کنیم.

No comments: