Tuesday, December 1, 2009

سه شنبه 10 آذر 1388

وبلاگ پسر تنهای خسته چهار ساله شد


***
شماره 59 نشریه چراغ- ارگان سازمان دگرباشی جنسی ایرانی- ایرکو


منتشر شد


پسر

خطر ایدز را جدی بگیریم


پسر تنهای خسته

و امشب ... دوباره منم و همون حرفای تکراری ، همون آرزوهای محال ، همون حرفای قشنگ ، همون دلتنگی هایی که توی دل یه پسر تنهای خسته جا خوش کردن ، همون خستگی هایی که همیشه باهام بودن ... و حالا به اندازه ی چهار سال بهتر میدونم که دیگه قرار نیست تنهائیامو با کسی قسمت کنم ... هیچوقت ...و از امشب دیگه توی یه فنجون خالی پی اسم کسی نمی گردم (هر چند این یه دروغ بزرگه !) ...

و امشب ... چهار سال ، چهار پاییز ، چهار شب چله ، چهار زمستون ، چهار اسفند ، چهار چهارشنبه سوری ، چهار نوروز ، چهار ۳۱ خرداد ، چهار اول آبان و دوباره ... چهار دهم آذر از اون شب میگذره ...

و امشب وبلاگ پسر تنهای خسته چهار ساله شد ...


صفحات خالی

آوای خون

غریبه - من یک همجنسگرا هستم

گوشت

از اون طرف هم نیروی انتظامی عزیزمون که همیشه برای گرفتن آفتابه دزدای جامعه حی و حاضره و درست به موقع میره این آقا دزده ی دلشکسته رو با خودش می بره ..........

الان 4 روز از اون روز میگذره ، قصابیه 3 تقریبن خالی تر از همیشه شده ..

اما قصاب 1 ... هنوزم عذاب وجدان داره که چرا از مغازه اومده بیرونو اون بیچاره رو گرفته ....

هیچ فکر نمی کردم توی شهر خودمون هم یه چنین آدمایی داشته باشیم .. واقعن ما مردم ایران مرفهین بی دردیم ..خدا قسمت کنه به کشورهای همسایه یه کمکی بکنیم!!! ...

همجنسگرا

بعد از مدتها که به دلایلی که در پست قبل سربسته اشاره کردم حتی از سرزدن به بالاترین هم آزرده میشدم امروز یک پاسخ که مدتها منتظر آن بودم را دیدم که از ان عکس گرفتم و پاسخ را با قرمز مشخص کردم :

پیوند به این صفحه در بالاترین

اعدام همجنس گرایان

اعدام همجنس گرایان


یادداشت های من برای او

عکس خودم و چند ورزشکار همجنسگرا


Fag Diaries


Safer Sex protects against HIV and lowers the risk of catching another sexually transmitted infection (STI). We’ve put together some info about risks and tips on how to protect yourself in the most common forms of sex.


Oral Sex
Aka cock sucking. Stimulating a cock with your mouth or tongue is seen as low-risk provided no blood comes into play. What’s important is not to get sperm in your mouth or on any cuts, on mucous membranes or in your eyes. If you do get cum in your mouth, don’t swallow it but spit it out quickly and wash out your mouth – ideally with alcohol. If you get cum in your eyes, wash them out quickly under water. To be completely safe, use a condom for oral sex – this will also eliminate the chances of picking up oral gonorrhoea.


Penetration with Fingers
Fingering the ass is also seen as low-risk, even if the skin has cuts (but make sure your finger nails are well clipped!).


Anal Sex
The risk here of picking up HIV or some other sexually transmitted infection is particularly great. The arse is well supplied with blood and its mucous membranes can very easily be torn.
The “active” partner too – that’s the one who introduces his cock in the arse – can also become infected. This is because the sensitive glans (penis head) and meatus (opening of the urethra or “piss pipe”) can also come into contact with the virus.
Condoms used together with a non-fatty lubricant provide good protection for anal sex.

Fisting
Whether it’s anal or vaginal, fisting is a low-risk sexual practice as long as no blood-with-blood or blood-with- mucous membrane contact occurs. Rubber gloves give good protection (keep those finger nails well clipped!). If you use a fatty lubricant (like Crisco), anal or vaginal intercourse after fisting is high risk as the fat damages most condoms and removes their protective function.


S/M (Sado-Maso)
S/M rituals are no-risk as far as HIV is concerned – but only provided there are no cuts on the skin where blood or sperm can get in or no blood or sperm comes into contact with the eyes, mucous membranes or the mouth. S/M toys are safe too – as long as no blood comes into play. If your toys have been used by or on other people, always give them a good cleaning with soap and water before using them again.


Games with Sex Toys
As far as HIV is concerned, dildos, vibrators and other sex toys are safe if they are only used by or on the same person. If they are going to be used by or on other people, slip a new condom on them or wash them properly with soap and water.


Other Sex Practices
Practices involving piss (golden showers) and shit (scat) like arse licking (rimming) involve no risk of HIV infection (provided always no blood is in play). Even so, you can still infect yourself with other STIs like hepatitis. You can get yourself vaccinated against hepatitis A and B.
Deep kissing, mutual masturbation and massage, rubbing yourself against your partner and other such practices all carry no risk of HIV infection so long as no blood or cum comes in contact with your mouth, eyes, mucous membranes or with any cuts.


Bi-Sex: Sex with Women
No, that’s not a misprint! In general I want to pack every woman-related topic in this section and not have ‘em scattered throughout the text. I’ll just touch on the main issues and refer you to the links for more in-depth information. If I put this info under all the separate headings, there’d be complaints!
The same rule applies here too – using condoms for anal or vaginal sex offers the best protection. Licking female genitals is seen as low-risk except during menstruation (if you want to be completely risk-free, place a cut-open condom or a sheet of food wrap between your mouth and the clitoris). Penetration of the vagina with fingers is also low-risk, but during menstruation finger caps, condoms or rubber gloves should be used.


نوشته گاه یک همجنسگرا


آري آقاي پرنیان نوشته فوق دستنوشته شما در سر مقاله چراغ مي باشد و باز هم ‌ماجراي نعمت صفوي ( نوجواني اردبیلی كه مي گويند در سن 16 سالگي به دليل رابطه ي جنسي با همجنس خود به اعدام محكوم شده است ) ، داستاني كه مدتهاست ذهن كوچك من را پريشان كرده است و سوالاتي را به بلوغ رسانیده است :

شما و بسياري از دوستان در نوشته هايتان اين ادعا را مطرح كرده ايد كه نعمت صفوي يك همجنسگرا مي باشد حال سوال من اينست كه ملاك تشخيص شما چه بود و چگونه دانستيد كه نعمت صفوي همجنسگراست ؟ آيا مي توان تنها يك رابطه ي جنسي آنهم در سنين بلوغ (با در نظر گرفتن موقعيت مكاني نعمت كه بلوغ كمي ديرتر صورت مي گيرد ) را دليلي بر همجنسگرا بودن دانست ، آيا ملاك تشخيص شما براي همجنسگرايي و دگرجنسگرايي تنها رابطه ي جنسي ست ؟

در ضمن چرا هيچكدام از دوستان ماجرا را تشريح نمي كند ،‌ اگر رابطه جنسي اي صورت گرفته ( نه تجاوز ) پس طرف مقابل كيست و مجازات او چه بوده و اصلا چرا هيچ كس از آن سخن نمي گويد و چرا تنها ماجرا يكسويه تعريف مي شود ؟ براستي نعمت چه كرده است تجاوز يا يك رابطه جنسي با همجنس خود ( كه در آنصورت نيز عملي ناصحيح انجام داده است ) اگر تجاوز است كه خود جاي بحث دارد و اگر يك رابطه جنسيت آن طرف مقابل كيست مجازات او چيست چرا هيچكسي از طرف مقابل سخن نمي گويد . ‌چرا ؟

چرا اينگونه است كه در نوشته هاي دوستان عمل همجنسگرايي را با لواط برابر دانسته اند .‌چرا ؟

-----------------------

آقاي پرنيان چرا در قسمت مربوط به رويدادهاي ايران ( صفحه 5 چراغ ) ،‌چرا نگاه تان فقط سياست را مي بيند، براستي هيچ رويداد غير سياسي در ايران ارزش مطرح كردن را نداشت و يا اينكه خود مي خواهيد نگاهتان سياسي باشد و ...No comments: